fbpx

Joga Balans

RODO

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa RODO oraz informujemy, że:

  • Administratorem danych jest Olga Passia z siedzibą przy ul. Dobrodzieja 11, 02-998 Warszawa, NIP 5262816946 tel: 664 060 083, adres e-mail: olga@jogabalans.pl
  • W sprawie Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się z administratorem danych na adres mail: olga@jogabalans.pl wpisując w temacie: RODO.
  • Celem przetwarzania danych osobowych jest przekazywanie Pani/Panu informacji o nowej ofercie zajęć jogi, kursów jogi, warsztatów tematycznych, wyjazdów z jogą, a także spotkaniach tematycznych oraz promocjach, a także komunikowanie się w sprawie zmian terminów wydarzeń, kursów i zastępstw.
  • Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w formie, w której zgoda została udzielona (mail lub pisemnie).
  • Joga Balans nie będzie udostępniał Pani/Pana danych podmiotom trzecim.
  • Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania, ich przeniesienia lub usunięcia. W celu skorzystania z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z firmą Joga Balans w sposób wskazany powyżej.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu lub celach wskazanych wyżej. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu lub celach, co do których wyraził/a Pani/Pan sprzeciw.
  • Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00- 193), przy ul. Stawki 2, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
JOGA BALANS - Kursy Ashtanga Vinyasa

Skontaktuj się z nami

Telefon

664 060 083

Adres

Ul. Sandomierska 17/7
02-567 Warszawa

Szkoła Jogi na Starym Mokotowie

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez jogabalans.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Regulaminu serwisu i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)